EST ENG RUS
ajax loader
Äriõigus- ja majandusalased konsultatsioonid ning nõustamine
Slider

Tellimisvorm MTÜ asutamiseks


Tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud!

Kui soovite ärinime muuta, kontrollige nime sobivust Keskäriregistri teabesüsteemis


Tänav, maja, korter / küla;linn / vald; maakond; postisihtnumber


Registrisse kantav telefon ja e-posti aadress


Ühelauseline kokkuvõttev kirjeldus
Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress, osaluse suurusAnname liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12


Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress (kui juhatuse liige on ka osanik, siis ainult nimi)Anname juhatuse liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12


Oleme tänulikud, kui märgite siia, kust saite info meie firma kohta (nt neti.ee, google'i otsing, kontakt.ee, 1188 infotelefon, Ärikataloog, tuttav soovitas, vana klient vms):


Kontroll küsimus