EST ENG RUS
ajax loader
Slider

OÜ asutamine

Mis on osaühing (OÜ)

Osaühing (OÜ) on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osakapitali suurus peab olema vähemalt 2500 EUR. Osakapitali maksavad osanikud sisse kas rahalise sissemaksena (OÜ nimel avatavale stardikontole pangas või Äriregistri deposiitkontole) või mitterahalise sissemaksena. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune rahaliselt hinnatav ja OÜle üleantav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Alates 01.01.2010 on võimalik asutada OÜ ka nii, et asutamisel osakapitali sissemakseid ei tehta ehk sissemakse tegemine lükatakse edasi. Sissemakseta OÜ ei saa kuni osakapitali sissemakse tegemiseni maksta dividende ega suurendada osakapitali.

Osaühingut esindab ja ühingu tegevust juhib juhatus, mille liikmed ei pea olema osanikud. l peab olema audiitor Audiitortegevuse seaduses sätestatud juhtudel (aluseks on teatud käive, bilansimaht, töötajate arv ja osakapitali suurus).  kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek. OÜ osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest oma osaluse piires ühingu osakapitalis.

OÜ asutamine

asutamiseks on kaks võimalust - tavamenetlus notariaalse asutamislepinguga või kiirmenetlus läbi e-Äriregistri.

Tavamenetluse korral sõlmitakse asutajate poolt esmalt notari juures asutamisleping. Pärast seda teostatakse üldjuhul osakapitali sissemaksed, tasutakse riigilõiv ja seejärel esitab notar dokumendid Äriregistrile. Äriregister kannab äriühingu registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kiirmenetluse teostamiseks toimub asutamine läbi e-Äriregistri. Süsteemi sisenemiseks, isikute tuvastamiseks, kõikide dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks ja esitamiseks Äriregistrile on vajalikud kõigil asutajatel ID-kaardid või Digi-ID-d ning nende PIN-koodid või Mobiil-ID-d. Äriühing kantakse registrisse 1 tööpäeva jooksul. Osakapitali sissemaksed võivad sel juhul olla ainult rahalised või toimub asutamine sissemakseid tegemata. Osakapital kantakse läbi internetipanga Äriregistri deposiitkontole või elektroonilisele stardikontole.

OÜ asutamise tellimiseks palun täita vastav tellimisvorm. Tekkis küsimusi? Siin on meie kontaktid.