EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Kontaktisiku teenus

Alates 15.01.2018 peavad äriühingud, mille juhatus ei asu Eestis,  määrama isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kontaktisikuks võib määrata notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja.

Tallinna Äriõigusbüroo OÜ ja tema tütarettevõte Ärinõustaja OÜ omavad usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba nr FIU000022.

Teenus sisaldab:

  • postiaadressi Tallinna linn, Katusepapi 4 või Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Silla 2
  • sissetulnud kirjade skanneerimist ja edastamist äriühingu juhatuse liikme e-posti aadressile

Teenuse hind 360 eurot aastas.