EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Raamatupidamisteenuse hinnad

Kuutasu sõltuvalt raamatupidamislausendite arvust kuus. Iga arve, tshekk või kviitung annab 1 lausendi, iga rida pangakonto väljavõttel annab 1 lausendi, töötasuarvestus annab ca 5 lausendit kuus, iga põhivara annab 1 lausendi kuus jne.

kuni 25 45-60 eurot
kuni 50 60-75 eurot
kuni 75 75-95 eurot
kuni 100 95-115 eurot
kuni 150 115-140 eurot
kuni 200 140-175 eurot
kuni 300 175-250 eurot
Palgaarvestus 3 eurot töötaja kohta
Statistilised aruanded a' 8 eurot
Sõiduautode maksuarvestus 10 eurot auto kohta
Raamatupidamise sise-eeskirjad 40 eurot
Majandusaasta aruande
koostamine püsikliendile
ühekordne kuutasu, kuid
mitte alla 60 euro
Merit Aktiva pilve lisakasutaja
(täisvolitused)
12 eurot