EST ENG RUS
ajax loader
Äriõigus- ja majandusalased konsultatsioonid ning nõustamine
Slider

Muude teenuste hinnad

Äriregistritoimingute hinnad

Registrimuudatuste tegemine
(põhikirja muutmine, osakapitali suuruse muutmine, juhatuse liikmete vahetus jms) 
65-100 eurot
Tegevusload ja registreeringud  35-60 eurot
Äriühingute ümberkujundamine  alates 250 eurot
Äriühingute ühinemine ja jagunemine alates 400 eurot
FIE digitaalne registrisse kandmine 32 eurot
FIE notariaalne registrisse kandmine 96 eurot

Toodud hindadele lisanduvad riigilõivud ning notari ja audiitori tasud vastavalt konkreetsele tehingule.

Muude teenuste hinnad

Ärikonsultatsioonid (tund)  40 eurot
Lepingute, eeskirjade, koosolekute protokollide jms dokumentide vormistamine kokkuleppel
Kontaktisiku teenus äriühingutele, mille juhatus ei asu Eestis 30 eurot kuu /
300 eurot aasta