EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Muude teenuste hinnad

Äriregistritoimingute hinnad

Registrimuudatuste tegemine
(põhikirja muutmine, osakapitali suuruse muutmine, juhatuse liikmete vahetus jms)
alates 80 eurot
Tegevusload ja registreeringud 35-60 eurot
Äriühingute ümberkujundamine alates 350 eurot
Äriühingute ühinemine ja jagunemine alates 500 eurot

Toodud hindadele lisanduvad riigilõivud ning notari ja audiitori tasud vastavalt konkreetsele tehingule.

Muude teenuste hinnad

Ärikonsultatsioonid (tund) 40 eurot
Lepingute, eeskirjade, koosolekute protokollide jms dokumentide vormistamine kokkuleppel
Kontaktisiku teenus äriühingutele, mille juhatus ei asu Eestis 30 eurot kuu /
300 eurot aasta